Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 58
Článok popisuje zistenie hodnoty skladu ku konkrétnemu dátumu. Viac...
V tomto článku sú popísané spôsoby, akými je možné robiť v aplikácii prevod tovaru medzi skladmi v rámci spoločnosti. Viac...
Video popisujúce ako vytvoriť skladovú kartu typu R (receptúra) pre prípad rozlievaných nápojov ako čapované pivo, kofola, rozlievaný alkohol alebo víno. Receptúra (R) je karta, ktorú predávame v kusoch, ale skladá sa z jednej prípadne viacerých ingrediencíí - skladových kariet typu T (tovar) 1k14whwhr3g... Viac...
V tomto návode sú opísané jednotlivé situácie za akých dochádza k naskladňovaniu tovaru na sklad na kartu typu "Receptúra". Viac...
Inventúra v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. Vykonanie inventúry. Viac...
V tomto návode je popísaný postup skrytia kariet ktoré sa už nebudú predávať, ale z dôvodu zachovania histórie ich nie je možné vymazať. Viac...
V tomto návode je popísaný proces uzávierky receptúr, vysporiadanie ingrediencií a surovín. Viac...
Popise scenár vykonania prepočtu pohybov na skladových kartách Viac...
V tomto návode vám v krátskosti predstavíme, ako je možné si v aplikácii iKelp Predajca zaevidovať nový kontakt. Týmto postupom je možné si evidovať odberateľov alebo dodávateľov, prípadne ostatné kontakty, ktoré potrebujete evidovať v aplikácii. Vysvetlíme vám, ktoré údaje je potrebné vyplniť pre správnu... Viac...
Článok popisuje možnosť zmazania skladovej karty v prípade, že táto bola omylom vytvorená. Viac...
Vysvetlenie účtu majiteľa, ako predávať na dodací list a následne odpisovať tovary zo skladu s minimálnou percentuálnou maržou. Viac...
V tejto lekcii máme znázornené zobrazenie kompletnej histórie pohybov na skladovej karte, ciže PLU položke v aplikácii iKelp Predajca. lm2bbqhhorm Ďalšie informácie o pohyboch na skladovej karte sa dozviete v návode Skladové karty - pohyby . Viac...
Tento videonávod nám popisuje úpravu - prispôsobenie užívateľského rozhrania skladových kariet v aplikácii iKelp Pokladňa.. Zároveň si možme poupravovať rozloženie stĺpcov, veľkosť písma, farby a nastaviť rozhranie podľa našich preferencií. Viac...
V tomto videonávode sa dozviete ako v aplikácii vytvoriť skladovú kartu s evidenciou množstva na sklade, typ T (tovar) a ako vyplniť jej základné informácie. Ďalej videonávod vysvetluje základné nastavenia na karte ako kód karty, názov karty, PLU, QPLU, predajnú cenu a zaradenie do skladovej kategórie.... Viac...
Videonávod vystvetluje základné typy skladových kariet a ich význam v aplikácii iKelp Predajca. Popisané sú karty typu T-tovar, R-receptúra, O-obal a P-práca/služba. Pokiaľ nebudete v aplikácii evidovať sklad, zakladajte hneď od začiatku karty typu P - práca (bez evidencie stavu na sklade). whmm54soqee... Viac...
Popis hromadnej zmeny DPH na skladových kartách v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Zařazení skladových karet do kategorií umožňuje jednoduché a rychlé vyhledávání skladových karet. Kategorie je možné tvořit do tzv. stromu. To znamená, že se nejdříve vytvoří hlavní kategorie, pod kterou se následně dají vytvořit podkategorie a pod nimi další a další podkategorie. Například bychom vytvořili... Viac...
Pre jednotlivé skladové karty je možné vytlačiť viacero podkladov (cenovky, etikety, ...). Vždy je však nutné najprv označiť tie skladové karty, pre ktoré chcete vytlačiť podklad. Následne kliknutím na tlačidlo Zoznam / S. sa zobrazia možnosti na tlač, prípadne aj možnosť exportu do Excel tabuľky. Tlač... Viac...
V článku je poísaný rozdiel medzi maržou a nominálnou maržou pri prijímaní tovaru na sklad. Viac...
V tomto návode sú popísané možné scenáre evidencie alkoholu v aplikácii iKelp Predajca, či už je požadované vytvorenie výkazu SBL z aplikácie alebo nie. Viac...
V tomto článku je popísané nastavenie číslovania poradového čísla kódu skladovej karty. Viac...
V tomto návode sa nachádza postup pre pridanie tlačového výstupu pre tlač duálnych cenoviek, aj postup pre ich tlač z aplikácie iKelp Predajca. Viac...
V tejto lekcii máme vysvetlený príjem tovaru čiže nákup tovaru na sklad v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy len na tovarové karty, ciže na karty typu T (Tovar). Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy v našich nákupnych - skladových cenách. Pokial si skladové karty... Viac...
V tomto videonávode máme vystvetlené vytvorenie skladových kategórií, ktoré používame v dotykovej POS pokladni. Do skladových kategórií následne popridávame skladové karty. Skladové karty zaradené do skladových kategórí nám umožňujú v dotykovej POS pokladni pri predaji skladovú kartu rýchlejšie vyhľadať,... Viac...
Príjem tovaru na sklad v iKelp Pokladňa a Sklad Viac...
V tomto návode je popísané pridanie cudzej meny v nastaveniach aplikácie ako aj príjem v cudzej v mene. Viac...
Evidencia predaja denného menu a vysporiadanie skladových zásob. V tomto návode sú popísané scenáre, ako je možné túto situáciu riešiť. Viac...
Článok popisuje úpravu nastavenia prednastaveného skladu pre užívateľa. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako vykonať výdaj tovaru na spotrebu, ktorý bol spotrebovaný interne, vo vlastnej organizácii. Pred začatím je potrebné sa prihlásiť do nedotykového rozhrania aplikácie iKelp Predajca. 0pzznthrfim Viac...
V tomto návode je poísané riešenie situácie ak sa Vám pri uzatváraní inventúry zobrazí hlásenie , že na skladovej karte je nulová cena. Viac...