Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 94
Aplikácia iKelp Predajca je navrhnutá tak, aby mohlo pracovať viac užívateľov nad jednou databázou. Z pohľadu technického riešenia rozlišujeme dva scenáre: Viacero počítačov pristupuje k jednej databáze, ktorá sa nachádza v spoločnom zdieľanom priečinku (disku) - v tomto prípade sa využíva služba operačného... Viac...
V tomto návode nájdete postup pre nakonfigurovanie zariadenia - platobný terminál do aplikácie iKelp Pokladňa. Viac...
V tomto návode je popísaná ďalšia z možností evidencie vlastných účtov v aplikácii. Viac...
V tomto návode je popísaný postup zmeny spôsobu komunikácie na snímačoch Metrologic. Viac...
V tomto článku nájdete riešenie na spustenie aplikácie, ak sa zobrazí hlásenie o vypršaní platnosti licencie pre klienta. Viac...
Článok popisuje nastavenia a základnú konfiguráciu zariadení v režime eKasa v aplikácii iKelp Pokladňa. Viac...
Odporúčania pre zvýšenie spoľahlivosti prevádzky PC POS systémov Viac...
Pre správnu funkčnosť sieťovej inštalácie aplikácie iKelp Predajca, odporúčame pri vykonaní tejto inštalácie vykonať tieto zmeny a úpravy v nastaveniach operačného systému Windows z dôvodu lepšieho prenosu údajov medzi serverom a klientským PC. V operačných systémoch Win 7 a vyššie, je default SMB1 vypnutá.... Viac...
V článku je popísaný postup krokov ktoré je možné vykonať v prípade, že nie je možné aplikáciu spustiť. Viac...
Nastavenia výstupov pre tlač nefiskálnych účteniek. Viac...
V tomto návode Vám predstavíme základné nastavenia na skladových kartách, vo vlastných kontaktných údajoch ako aj údajoch Vašich dodávateľov / odberateľov pre možnosť tvorby výkazu SBL pre Colný úrad. Viac...
Článok popisuje základné nastavenia účtenkovej alebo bonovacej tlačiarne. Viac...
V tomto článku je popísaný postup vytvorenia kópie databázy pri používaní aplikácie iKelp POS Pokladňa. Viac...
V tomto článku je popísaný postup založenia nového užívateľského účtu v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Návod popisuje možné scenáre, ak aplikácia po spustení zobrazí chybové hlásenie. Viac...
Článok popisuje, ako je možné zobraiť ikonu pre POS Pokladňu na pracovnej ploche. Viac...
Ak je pre on-line predaj používaná registračná pokladňa, tak pre dané typy podľa tabuľky z toho vyplývajú nasledovné obmedzenia, nakoľko nie je technicky možná iná realizácia pri komunikácii s daným zariadením. Preto odporúčame pri on-line predaji využívať fiskálne zariadenia, ktoré sú na tento režim... Viac...
Nastavenie loga na POS tlačiarni. Viac...
V tomto návode sú popísané jednotlivé nastavenia časti Sklady nastavenia aplikácie. Viac...
V tomto článku sú popísané možnosti vernostného alebo vlastného účtu v aplikácii. Viac...
V tomto návode je popísaná konfigurácia externého displeja v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V tomto návode je popísané nastavenie pre doplnenie kontaktu na skladové doklady ktoré vznikajú pri uzávierke receptúr. Viac...
V tomto článku je popísané vytvorenie novej prázdnej databázy v aplikácii iKelp Predajca, ako aj postup pre vytvorenie kópie s prenesením kariet a nastavení. Pozor, pri tomto postupe sa neprenášajú žiadne doklady. Viac...
V tomto návode sú popísané jednotlivé nastavenia časti Sklady - Karty v nastaveniach aplikácie. Viac...
Článok popisuje vytvorenie objednávky priamo na synchronizovanej POS Pokladni. Viac...
V tomto článku je popísaný postup založenia nového užívateľského účtu v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako vytvoriť jednotlivých užívateľov ako vytvoriť skupiny užívateľov a užívateľov do skupín zaradiť. Zaradenie užívateľov do skupín výrazne zjednodušuje a urýchluje prácu pri definovaní práv užívateľov. Nakoľko práva užívateľov stačí nadefinovať na konktrétnu skupinu... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme inštaláciu aplikácie TSPrint, ktorá Vám umožní vytvorenie PDF z Predajca Cloud. Viac...
V tomto návode je popísané, ako je možné nastaviť Naše špeciality a varianty kariet v POS Mobile v kombinácii s aplikíciou iKelp Predajca Cloud zo skladom. Viac...
Tento návod je aplikovateľný len na zákazníka, ktorý už používa Predajca Cloud a následne sa pripája novy zriadený POS Mobile (vo variante s čistou databázou), alebo keď sa zákazníkovi zriaďuje POS Mobile a Predajca Cloud súčasne. V aplikácii Predajca Cloud vykonať nasledovné úkony: Pridanie licencie... Viac...